อ.เมืองเชียงราย ออกประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าออก 2 หมู่บ้าน ต.ห้วยสัก โดยไม่มีเหตุจำเป็น หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดจากคลัสเตอร์วันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 นายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ ได้ออกหนังสือประกาศขอความร่วมมือ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่บ้านดอนชุม ม.21 และบ้านร่องปลาขาว ม.23 ต.ห้วยสัก โดยมีรายละเอียดตามหนังสือระบุว่า

ด้วยปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระสอกใหม่
เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในพื้นที่ของอำเภอเมืองเขียงราย โดยเฉพาะในพื้นที่ของบ้านดอนขุม หมู่ที่ 21 พบผู้ติดเชื้อ 32 ราย และบ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ 23 ต.ห้วยสัก พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) อ.เมืองเชียงราย จึงขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 21 และ หมู่ที่ 23 ต.ห้วยสัก ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้

1. เฝ้าระวังตนเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน และงดการเดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564 หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือหัวหน้าคุ้ม หรือ อสม. ทราบก่อน

2.งดจัดประเพณีนิยม เช่น งานบวช งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ ทั้งนี้ พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลแต่
ผู้วายซนม์ และพิธีฌาปนกิจศพสามารถทำได้ โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.กำกับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่าง การคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากและมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด

3. งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)
ทุกประเภท

หลังจากมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จาดคลัสเตอร์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ทำให้มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือมอบน้ำดื่มหรือข้าวสารอาหารแห้งกันมากขึ้น แต่ก็คงยังไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่มีมากถึง 783 คน ซึ่งทางชุมชนได้ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคขึ้นที่วัดดงป่าเหมี้ยง ม.10 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย หากใครที่อยากจะร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือหรือต้องการให้ไปรับสิ่งของบริจาคเพื่อนำมาช่วยชาวบ้าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์มือถือ 083-5728996

และในวันที่ 26 พ.ย. นี้ ทางชุมชนได้ประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ทต.ห้วยสัก และหน่วยกู้ชีพดอยลานธรรมนันท์เชียงราย เพื่อเข้าไปช่วยตรวจหาเชื้อในกลุ่มชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับการตรวจ ซึ่งยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ยังไมีได้ตรวจหาเชืัออีกนับ 100 ราย ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์การตรวจเชื้อดังกล่าวมาเอง เพราะต้องการรู้ผลตรวจเพื่อความชัดเจน และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยตรวจเชื้อให้ คาดว่ายังจะมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น