จ.แพร่ ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ และโรงเรียนเทพนารี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มาเป็นประธานในพิธีฯ ณ มณฑลพิธีลานพระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี มีคณะบุคคลในวงการลูกเสือจ.แพร่มาร่วมพิธีในครั้งนี้มี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารีนายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฯ นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ในนามลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแพร่ นายกฤษณ์ ไชยมาลา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ คณะลูกเสือจังหวัดแพร่ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น