(มีคลิป) กิจกรรมโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-เวียดนาม : โรงเรียนบ้านไร่หลวง และ Hateco English

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ภายใต้การนำของ นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แลกเปลี่ยนสถานที่สำคัญ (Beautiful Places) ของโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียน Hateco English ประเทศเวียดนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี น.ส.วันวิสาข์ เครื่องสนุก เป็นครูผู้สอนประจำรายวิชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น