(มีคลิป) อ.สูงเม่น เข้มข้นใหักำนัน ผญบ. ออกตรวจสอบช่วงเลือกตั้ง อบต.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. อำนวยการโดย นายศิวัช ฟูบินทร์ นอภ.สูงเม่น จ.แพร่/ผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ อ.สูเม่น สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง นำโดย ปลัดฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.สูงเม่น 4 บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ต.สูงเม่น นำโดย นายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ต.สูงเม่น ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย (ผรส.) ชุดปฏิบัติการประจำ ต.สูงเม่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเม่น

ร่วมกันออกตรวจตราลาดตระเวนในเขตพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ช่วงการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการมั่วสุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และป้องกันการสุ่มเสี่ยง ต่อการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ตามข้อสั่งการจ.แพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0017.3 / ว 4953 ลว. 17 พ.ย.64 และ ที่ พร 0017.3 / ว 12 ลว.18 พ.ย.64 ลว.18 พ.ย.64
ผลการดำเนินการ ไม่พบการกระทำผิด และกำชับให้ชุดปฎิบัติการประจำตำบล คอยสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้าน / ชุมชน ภายใต้การกำกับผู้บัญชาการเหตุกาณ์ อ.สูงเม่น อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น