กศน.ต.ห้วยโรง กศน.ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จัดรณรงค์ให้ ปชช. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก-สมาชิก อบต.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 น.ส.วรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อ.ร้องกวางมอบหมายให้ น.ส.กัลยาณี เวชโช ครู กศน.ต.ห้วยโรง นำคณะกรรมการศส.ปชต. นักศึกษาและประชาชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น (อบต.) ในพื้นที่ ต.ห้วยโรง

ในวันเดียวกันนี้ น.ส.วรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อ.ร้องกวาง มอบหมายให้ นายกฤตภาส ชื่นสนธิพันธุ์ ครูกศน.ต.ไผ่โทน นำคณะกรรมการ ศส.ปชต. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น (อบต.) ในพื้นที่ ต.ไผ่โทน

ร่วมแสดงความคิดเห็น