(มีคลิป) คณะ กกต.กลาง ตรวจหน่วยเลือกตั้ง เมืองสามหมอก

คณะ กกต.จากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง และสังเกตการณ์การส่งมอบอุปกรณ์ ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต.พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน วอนประชาชนไปใช้สิทธิให้ได้มากกว่า 70%

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต.พร้อมคณะได้เดินทางมายัง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง และสังเกตการณ์การส่งมอบอุปกรณ์ ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ของ อบต.หมอกจำแป่ อ.เมือง ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.หมอกจำแป่ โดยมี นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผอ.สนง.กกต.ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ โดยในการมาในครั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเลือกตั้ง 2 แห่งคือ ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.หมอกจำแป่ อ.เมือง และ ศูนย์ ฯ อบต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนมีความตื่นตัวเป็นพิเศษ และ กกต.ก็มีความพร้อม โดยมีการคุมเข้มเป็นพิเศษ ทั้งนี้ กกต.มุ่งหวังว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิให้มากกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น 2 ครั้งที่ผ่านมา เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจะจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชน และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น

“8 ปีที่รอคอย ขอให้เป็นการรอคอยที่มีคุณภาพ และการเลือกตั้งครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่าอุปสรรคต่างๆ จะเกิดขึ้นน้อยที่สุด จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาว จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีสิทธิ อย่าละเลยการใช้สิทธิ วันที่ 28 พฤศจิกายน ท่านจะได้คนดี หรือคนที่ชื่นชอบ ท่านจะต้องออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกัน ” ซึ่ง อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน มาใช้สิทธิให้มากที่สุด และควรมาใช้สิทธิ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 เพื่อที่จะได้คนที่มีคุณภาพไปบริหารท้องถิ่น และไม่ต้องการที่จะให้มีโกงการเลือกตั้ง ทั้งนี้ให้ประชาชน เป็นผู้ตัดสินใจว่า ควรเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถเข้าไปบริหาร เพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองมีการพัฒนาไปในแนวทาง ตามที่ประชาชนเจ้าของประเทศต้องการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น