(มีคลิป) รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน่าน อย่าทิ้งขยะ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน่าน อย่าทิ้งขยะ เพื่อให้เมืองน่านยังคงเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2564 ที่ผ่านมา นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดตัว  “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวง” ที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระหว่างเดินทางเดินกลับเข้ามาในตัวจังหวัดน่าน และ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยได้มาตรฐาน  แต่มาพบเรื่องของการทิ้งขยะ ของนักท่องเที่ยว ได้แวะดูตามสถานสถานที่ท่องเที่ยวช่วงระหว่างเส้นทางสายน่านสันติสุข บ่อเกลือ ซึ่งมีจุดเช็คอินหลายที่เช่นถนนตัวยู ถนนพับผ้า หมายเลขศูนย์ และที่สำคัญถนนหมายเลข 3 ฝากเตือนถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดน่าน ที่ขึ้นมาเที่ยว  ขอให้ช่วยกัน อย่าทิ้งขยะ เพื่อให้เมืองน่าน ยังคงเป็นเมืองหน้าอยู่ต่อไป

โดยที่นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ได้กล่าวว่า ที่บริเวณ ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่ง ที่บริเวณทางหลวง เส้นทางสันติสุข จะไปอำเภอบ่อเกลือ แขวงการทางก็ได้ทำ พื้นที่ จอดรถ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้จอดชมวิว ส่วนในเรื่องของความปลอดภัย ก็มีความปลอดภัยได้มาตรฐานแล้ว แต่สิ่งที่ต้องฝาก ถึงนักท่องเที่ยว ก็ได้แก่เรื่องการที่ขยะ ถ้ามาเที่ยวแล้วก็ต้องช่วยกัน อย่าทิ้งขยะ ตรงนี้ ซึ้งเป็นเขตพื้นที่ป่า ก็ต้องให้ทางแขวงการทางมาติดป้าย ห้ามทิ้งขยะ เพื่อเตือนนักท่องเที่ยว ให้รักษาความสะอาด เพราะว่าตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ธรรมชาติ เมืองน่านเราเป็นเมืองสะอาด นักท่องเที่ยวก็จะต้อง ช่วยดูแลเรื่องความสะอาดด้วย ฝากถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาท่องเที่ยวหรืออยู่ในพื้นที่ ต้องช่วยกันระมัดระวังและรักษาความสะอาด ส่วนเรื่องของมาตรการป้องกัน covid ขณะนี้ เรื่อง การ แพร่ระบาดของ เชื้อโควิด ในจังหวัดน่าน มีการแพร่ระบาดที่เบาบาง ก็อยากให้นักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่ของเราเอง ก็ต้องยกกาดสูงทุกคน ยังต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการ New Normal ในห้วงนี้เป็นห่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ก็มีงานแต่งงานงานเลี้ยง ก็ขอให้ระมัดระวัง อย่าให้เกิดสถานการณ์ covid ก็ต้องปฏิบัติตัวตาม New Normal ตลอดเวลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น