บางมุมมองในการบริการช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ 26 พ.ย. 2564 เวลา 08.30 น. ขณะที่ ส.ต.อ.รณชัย วิเศษดอนหวาย (จร.3421) ไดออกตรวจสอบสภาพการจราจรในเขตรับผิดชอบถนนศรีดอนชัยได้พบผู้สูงอายุกําลังจะข้ามถนน จึงให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุข้ามถนนบริเวณหน้า รพ.นครพิงค์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น