นอภ.สันกำแพง ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง อบต. ผู้คนไปใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก

 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น.วันที่ 28 พ.ย.64 ซึ่งการเลือก อบต.ทั่วประเทศ ส่วนในอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้านประชากรประมาณ 80.000 กว่าคน มีเทศเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 6 แห่ง และ อบต. 3 แห่ง ซึ่งมี อบต.สันกำแพง อบต.ร้องวัวแดง และ อบต.แช่ช้าง ส่วน อบต.สันกำแพง มีผู้สมัครชิงนายก อบต. 2 คน มีอยู่ 9 หมู่บ้าน 15 หน่วยเลือกตั้ง ส่วน อบต.ร้องวัวแดง มีผู้สมัครชิงนายก อบต. 2 คน มี 11 หมู่บ้าน 12 หน่วยเลือกตั้ง และ อบต.แช่ช้าง มีผู้สมัครชิงนายก อบต. 3 คน มี 8 หมู่บ้าน มี 12 หน่วยเลือกตั้ง ในแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิกได้หมู่บ้านละ 1 คน ต่างชิงกันทั้งนายก อบต.และสมาชิกมีผู้ใช้สิทธิ จำนวนมากอย่างคึกคัก

ทางนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง ได้ออกไปตรวจเยี่ยมหน่วยตั้งที่ รร.บ้านดอนปิน ต.แช่ช้าง โดยมีนายเกรียงไกร ก๋าใจยะ ปธ.ชมรมกำนัน ผญบ.ต.แช่ช้าง ได้ให้การต้อนรับ พร้อมคณะกรรมกาเลือกตั้ง จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกที่ ต.ร้องวัวแดง มี นายไกรสร มหาวรรณ ปธ.ชมรมกำนัน ผญบ. ต.ร้องวัวแดง และคณะกรรมการได้รายงาน และหน่วยเลือก ต.สันกำแพง มีนายเกรียงศักดิ์ โพธิ ปธ.ชมกำนัน ผญบ. ต.สันกำแพง และนายวัชรพงษ์ ลิ้มศักดากูล ผญบ. หมู่ 4 ต.สันกำแพง ในเขตและคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งรายงาน จากนั้นนายอำเภอสันกำแพงพร้อมคณะได้ไปตามหน่วยเลือก อบต.ทั้ง 3 ตำบลดังกล่าว

เหตุการณ์ทั่วปกติ ส่วนผลการเลือกนายก อบต.พร้อมสมาชิกเย็นวันนี้คงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้ง อบต.แต่ละหน่วยทาง สาธารสุข รพ.สต.อสม.คัดกรองกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น