CMU-U2T ตำบลท่าศาลา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาชุมชน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการด้วยกิจกรรม “CMU -U2T ตำบลท่าศาลา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม” นำโดย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ที่ปรึกษาหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พร้อมด้วยทีมงานหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ในงานเปิดตัวดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างหลากหลาย อาทิ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คุณสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เชียงใหม่เข้าร่วมงานและทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น