(มีคลิป) ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง เจ๋ง!เสริมทักษะชีวิตประสาน อบจ.แพร่ เรียนว่ายน้ำปีที่ 3 เด็กชอบใจ ผู้ปกครองชื่นชม

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า โรงเรียน
รัฐราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้พิจารณาเห็นว่า ทักษะว่ายน้ำเป็นและสามารถเล่นน้ำอย่างปลอดภัยของนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อเด็กเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีของเด็กแล้ว หากนักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำเป็น จะทำให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากการอุบัติเหตุการจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในปัจจุบัน นอกจากนี้ทักษะการว่ายน้ำสามารถที่จะต่อยอดสู่การเล่นกีฬาสู่ความเลิศได้ ดังนั้น โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จึงเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการว่ายน้ำของนักเรียน โดยได้จัดทำ “โครงการพัฒนาทักษะว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง” ขึ้น โดยโรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้ทำหนังสือประสานขอรับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) เพื่อขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5 ขวบ) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนนักเรียน 76 คน เข้ามาเรียนว่ายน้ำ
ณ สระว่ายน้ำแบบมาตรฐานของ อบจ.แพร่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 ครั้ง
นายอนุสรณ์ พรมรังกา เปิดเผยอีกว่า โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายกอนุวัช วงค์วรรณ
นายก อบจ.แพร่ นายกฯ ขวัญใจชาวแพร่ ได้อนุมัติให้ใช้สระว่ายน้ำ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สระว่ายน้ำในการเรียนว่ายน้ำ พร้อมทั้งมอบให้วิทยากรสอนว่ายน้ำ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายมาโนช ตื้อยศ นักสันทนาการปฏิบัติการ และนายนพรัตน์ บุรีรมยานนท์ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เป็นวิทยากรในการสอนว่ายน้ำแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงจึงขอขอบคุณท่านนายกอนุวัช วงค์วรรณและ อบจ.แพร่เป็นฃอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ โดยในการเรียนว่ายน้ำ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและเป็นการเว้นระยะห่างตามาตรการในการป้องกันโรคโควิด – 19 ทางโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จึงได้จัดนักเรียนเข้าเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 31 คน กลุ่มที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 21 คน กลุ่มที่ 3 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้เข้าเรียนในวันอังคารและวันพุธ ในเวลา 13.30 -15.30 น. ครั้งละ 1.30 – 2 ชั่วโมง กลุ่มละ 10 ครั้ง รวม 30ครั้ง โดยมีนายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้า ครูชำนาญการพิเศษ และนายชัชพงศ์ ขัดแก้ว ครูอัตราจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมีครูประจำชั้นและครูผู้สอนทุกคนเป็นครูผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเรียนว่ายน้ำของนักเรียน โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเข้มข้น
……. .นายอนุสรณ์ พรมรังกา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในการเรียนว่ายน้ำในวันอังคาร ที่ 30 พ.ย. 2564 นี้
เป็นการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน โดยนักเรียน
มีความตื่นเต้นดีใจ สนุกสนาน และตั้งใจเรียนมากๆ โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ป.1 หลายๆ คนบอกว่า
นี่เป็นครั้งแรก..ที่ได้เข้าในสระว่ายน้ำของ อบจ.แพร่ แห่งนี้ และสนุกมากจึงอยากมาเรียนบ่อยๆ และผู้ปกครองนักเรียนหลายคนแวดมาทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครองว่า ชื่นชอบโครงการการเรียนว่ายน้ำของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กมากๆ จึงขอสนับสนุนกิจกรรมนี้ของโรงเรียนอย่างเต็มที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น