ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับองคมนตรี พร้อมคณะฯ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ในการนี้ องคมนตรี พร้อมคณะฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น