อบจ.แพร่ มอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือค่าเดินทาง ไปรักษาตัวที่ รพ.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ สจ.วังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.เขต 2 อ.เด่นชัย พร้อมด้วย นางกชการ พิพัฒน์โกศัย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม อบจ.แพร่ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าเดินทาง ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ให้กับผู้ป่วยยากไร้ รายนางสมบูรณ์ ปัญญาทิพย์ ชาวบ้านปงป่าหวาย หมู่ 6 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่น ชัย จ.แพร่ โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทต.ปงป่าหวาย และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น