อบจ.แพร่ เตรียมเปิดงานตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ และเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย การจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดกิจกรรมฯ และสำรวจระบบไฟภายในบริเวณถ้ำผานางคอย ร่วมกับ อ.ร้องกวาง อบต.ร้องกวาง และผู้นำชุมชนบ้านผาหมู ก่อนพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถ้ำผานางคอย ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ตัวชี้วัดหลัก 12 เป้าหมายร่วมกับจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น