ข่าวปลอม อย่าแชร์! น้ำดื่มเพาเวอร์วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย ลดน้ำหนัก สมองและหัวใจทำงานได้ดีขึ้น

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 14:30 น.ตามที่มีการใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ น้ำดื่มเพาเวอร์วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย ลดน้ำหนัก สมองและหัวใจทำงานได้ดีขึ้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่พบโฆษณาของ น้ำดื่มเพาเวอร์วัน ใช้ข้อความโฆษณาสรรพคุณว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย ลดน้ำหนัก ทำให้สมองและหัวใจทำงานได้ดีขึ้นนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในชื่อ น้ำดื่ม พาวเวอร์ วัน POWER ONE WATER อย. 12-2-01259-6-0007
ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย ลดน้ำหนัก ช่วยให้สมอง และหัวใจทำงานดีขึ้นตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค หากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทานเพื่อหวังผลในการลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย ลดน้ำหนัก หรือคาดหวังผลว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้สมอง และหัวใจทำงานดีขึ้น อาจเสียเงินเปล่า และเสียโอกาสในการรักษา ควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 02-590-7000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในการยื่นขออนุญาตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย ลดน้ำหนัก ช่วยให้สมอง และหัวใจทำงานดีขึ้นตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น