ผวจ.เชียงใหม่ สั่งทีมแพทย์ สสจ. ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรในศูนย์ราชการฯ

จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมแพทย์สาธารณสุข ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ข้าราช การ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

วันนี้ (3 ธ.ค. 64) เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ มาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ เนื่องจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ราชการ ซึ่งแต่ละวันจะมีประชาชนจากทั่วทุกพื้นที่ เดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้ การเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนั้น เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ และนำเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างเร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของเชื้อขยายเป็นวงกว้าง โดยการตรวจครั้งนี้ เป็นตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ทำงานอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดฯ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ โดยผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบจะได้รับเอกสารรับรองผลการตรวจ ส่วนผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก ก็จะถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการกักตัวและรักษาต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ / ข่าว-ภาพ
3 ธันวาคม 2564

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น