ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำทุกอำเภอ เร่งสร้างความเข้าใจให้ ปชช. เข้ารับวัคซีนโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ เร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชน เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมเตรียมมอบรางวัลแก่อำเภอ ที่ฉีดวัคซีนได้ครบ 100 %

วันนี้ (3 ธ.ค. 64) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยขณะนี้ พบว่าผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยเข้าข่าย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในอำเภอเมืองและอำเภอโดยรอบ

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำไปยังศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ ให้เร่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกราย เพราะการฉีดวัคซีนเป็นการยื้อชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ และลดอัตราการเสียชีวิตลง ทั้งนี้ หากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอใด มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ครบ 100 % จะได้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แต่ละอำเภอ ได้เดินหน้ารณรงค์อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ
3 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1zS5ESCW7vv7Q1Ruk9fOTV6BQuR8CajxJ/view?usp=sharing

ร่วมแสดงความคิดเห็น