(มีคลิป) ตชด. ที่ 324  สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม ออกลาดตระเวนตามยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้

ตชด. ที่ 324  สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม ออกลาดตระเวนตามยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าและการล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน    

เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา 1.00 น. พ.ต.ท.ชวลิต  คำตื้อ ผบ.ร้อย ตชด.324 บ้านผาสิงห์ ร.ต.อ.  วิรัช  ปินคำ รอง ผบ.ร้อย ตชด  324 ร.ต.ต. อนันต์  ไชยวุฒิ รอง ผบ.ร้อย ตชด.3241  ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำปูน ตำบล น้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พร้อมร่วมกับนายธันวา  ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริมฯพร้อมกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการร่วมออกลาดตระเวนตามยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าและการล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมฯและได้ออกลาดตระเวนสำรวจหลักเขตแดนระหว่างไทย – สปป.ลาว ที่ 4-25 อยู่ในสภาพสมบรูณ์ไม่มีการถูกทำลาย  ช่องทางธรรมชาติช่องทางขุนน้ำปูน พบมีรอยเท้าวัวของราษฎรบ้านน้ำตวง ปล่อยเลี้ยงตามแนวชายแดน

จากนั้นได้นอนพักค้างคืนกลางป่าเป็นเวลา 1 ซึ่งเป็นเส้นทางเดินที่ยากลำบากมีภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนกลางคืนอากาศที่หนาวเย็นลำบากต่อการเดินเท้า จากผลการปฏิบัติในครั้งนี้ไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.อื่นๆแต่อย่างใดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำขุนน้ำกอง , ขุนน้ำฟ้าและมีช่องทางธรรมชาติช่องทางขุนน้ำปูนที่เอื้ออำนวยให้กับผู้เดินทางเข้า – ออกลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของจังหวัดน่านจนถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.30 น. จึงได้นำกำลังพลเดินทางกลับที่ตั้งหน่วยเหตุการณ์ปกติ

สำหรับยุทธการการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าและล่าสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดน่าน และพื้นที่ข้างเคียง โดยทางอุทยานแห่งชาติ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการกำหนดพื้นที่ล่อแหลม และพื้นที่เสียงในการลักลอบตัดไม้มีค่าและการล่าสัตว์ และมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และราษฎรจิตอาสาในการร่วมมือด้านการป้องปรามขบวนการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า โดยในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 จะดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดน่าน ที่มีแนวเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่พบไม้มีค่าหายากขึ้นอยู่ในป่าธรรมชาติอย่างหนาแน่นและมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ข้างเคียงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น