สจป.3 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ ,นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการ,นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผอ.ส่วนทุกส่วน, ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่และข้าราชการ พนักงานร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ลานกิจกรรม สจป.3 สาขาแพร่ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลา 70  ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป โดยมีนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ เป็นประธานในพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น