นอภ.พญาเม็งราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม แกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา 13.00 น. วันที่ 3 ธ.ค. 64 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “การพัฒนาวิถีชีวิตสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนาโมเดล)”แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 64 ถึง วันที่ 3 ธ.ค. 64 จำนวน 25 หมู่บ้าน ณ หอประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น