ข่าวจริง!!!กระทรวงการต่างประเทศระงับลงทะเบียน Thailand Pass ชั่วคราว สำหรับผู้เดินทางมาจาก 8 ประเทศเสี่ยง ในแอฟริกา

วันที่ 4 ธ.ค. 64 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าเป็นข่าวจริง เพิ่มเติม 1 กรณีคือ

กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศระงับลงทะเบียน Thailand Pass ชั่วคราว สำหรับผู้เดินทางมาจาก 8 ประเทศเสี่ยง ในแอฟริกา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 องค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงการณ์พบการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ในประเทศในแอฟริกา และได้ตั้งชื่อว่า โอมิครอน (Omicron) รวมทั้งกําหนดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล (variant of concern) ต่อมากระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ระงับการอนุมัติ Thailand Pass สําหรับผู้ที่เดินทางจาก 8 ประเทศในแอฟริกา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระบบ Thailand Pass จะระงับการลงทะเบียนชั่วคราวสําหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ได้แก่ 1. บอตสวานา 2. เอสวาตีนี 3. เลโซโท 4. มาลาวี 5. โมซัมบิก 6. นามิเบีย 7. แอฟริกาใต้ และ 8. ซิมบับเว ทั้งนี้ สําหรับคนไทยที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเข้าประเทศไทย ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย หรือ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่พํานัก

2. สําหรับบุคคลต่างชาติจาก 8 ประเทศข้างต้นที่ได้รับ Thailand Pass (QR code) ไปแล้ว หากเดินทางถึงประเทศไทยก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จะต้องกักตัว 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แต่หากมีกําหนดเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการส่งอีเมลแจ้งผู้เดินทางโดยตรงแล้ว

3. สําหรับคนไทย (เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น) ที่ประสงค์จะเดินทางกลับจาก 8 ประเทศข้างต้น กระทรวงการต่างประเทศ ได้ปรับระบบ COE เดิม เพื่อให้คนไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ COE ดังกล่าวแทน Thailand Pass โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศ/เมืองต้นทาง จะเป็นผู้อนุมัติคําขอ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดระบบให้คนไทยใน 8 ประเทศข้างต้นลงทะเบียนได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/newvirus สําหรับคนไทยที่เดินทางจากประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา (นอกเหนือจาก 8 ประเทศข้างต้น) สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ได้เช่นเดิม โดยระบบจะบังคับให้เลือกการลงทะเบียนแบบเข้ามากักตัวใน Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 14 วัน ตามเงื่อนไขใหม่

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่าน
5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com, เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER, ทวิตเตอร์ @AFNCThailand, ไลน์ @antifakenewscenter, ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น