พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ “พระครูสุจิตธรรมสาร” (สุใจ เขมจาโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า ในวันที่ 7 พ.ย. 64

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 2564 ที่พระวิหารวัดท่าครั่ง ต.ปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ทางฝ่ายสงฆ์ นำโดย พระครูสุนทรจิรธรรม เจ้าคณะตำบลมืดกา อาวุโสสูงสุดในที่ประชุม พร้อมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ฝ่ายฆราวาส นำโดย นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า สจ.ทนงศักดิ์ วีระ สจ.ดอยเต่า กำนันเสงี่ยม ใจรินทร์ ปธ.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ดอยเต่า นายกฯพิภพ จาเรือน ทต.ท่าเดื่อ-มืดกา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน กำนัน นายกฯ เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานสรงน้ำศพ พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ ตลอดทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลปิดศพ ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ตามที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูสุจิตธรรมสาร (สุใจ เขมจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง ต.ปงทุ่ง เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ได้ถึงแก่มรภาพลงด้วยอาการสงบด้ายโรคชรา เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 21.30 น. สิริอายุ 76 พรรษา 56 ทางคณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศิษยานุศิษย์ ศรัทธาประชาชนอำเภอดอยเต่า ได้มีมติประกอบพิธีขอขมา สรงบน้ำศพ และประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในวันอังคารที่ 7 ธ.ค. 2564 เริ่มพิธี 08.00 น. ณ วิหารวัดท่าครั่ง

จึงขอนิมนต์ เชิญ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ศิษย์ ศรัทธาประชาชน เข้าร่วมพิธิฯตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด การแต่งกาย:ข้าราชการ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ / ประชาชน ชุดขาวปฏิบัติธรรม ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

ร่วมแสดงความคิดเห็น