พช.อ.สูงเม่นจัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และชี้แจงข้อราชการ แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และภารกิจประจำเดือนธันวาคม 2564 ของจังหวัดแพร่และอำเภอสูงเม่น ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นได้รับทราบและถือปฎิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น