มกช. ชม. ปิดฉาก ยูยิตสูคว้ามาอีก 4 ทอง พร้อมสองนักกีฬาติดทีมชาติ

จอมปล้ำ ม.การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ ปิดฉาก ยูยิตสู คว้ามาอีก 4 ทอง 3 เงิน 6 ทองแดง มีนักกีฬาติดทีมชาติอีกสองคน ทั้งชายและหญิง การแข่งขันกีฬายูยิตสู การแข่งขันกีฬายูยิตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 ประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ สนามทรูอารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ฝึกสอน กีฬายูยิตสู อาจารย์เปรม วาทบัณฑิตกุล แจ้งว่านักกีฬา ตามที่ รองหมู มอบหมายให้ นำทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมในการแข่งขัน ทำผลงานวันสุดท้าย สรุปเหรียญรวม4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง

จากลงานนักกีฬา -นางสาวดาปณีย์ ระบายเพชร 1 เหรียญทอง Fighting 1 เหรียญทองแดง Nawaza-นางสาวเบญจภรณ์ กัญญาบัตร 1 เหรียญทอง Nawaza
1 เหรียญทองแดง Fighting-นายเสกสรรค์ อ่านเขียน 1 เหรียญทอง Nawaza
1 เหรียญเงิน Tachi waza 1 เหรียญทองแดง Fighting

-นายธนกร เหม่ชัยภูมิ 1 เหรียญทอง Nawaza -นายวโรดม ศรีทิพย์1 เหรียญเงิน Nawaza
1 เหรียญเงิน Tachi waza -นายปราชญา สารประสิทธิ์1 เหรียญทองแดง Nawaza
-นายประณิธาน เขียวคำสุข 1 เหรียญทองแดง -นายพงศ์สิทธิ์ นาคนิล
1 เหรียญทองแดง โดยมี ผู้ฝึกสอน อาจารย์เปรม วาทบัณฑิตกุล ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายนพดล พุมานนท์

โดยสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศได้เรียกนักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการเก็บตัวนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย จำนวน 2 คน ได้แก่
นางสาวดาปณีย์ ระบายเพชร รหัส63061306008 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่2สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

นาย ธนกร เหม่ชัยภูมิรหัสนักศึกษา 62061208003คณะศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
18:02 PREM TNSU.CMI ในนามของผู้ฝึกสอนและนักกีฬายูยิตสู ขอขอบพระคุณ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาของเราด้วยครับ
18:02 DON รูป

ร่วมแสดงความคิดเห็น