ร.ร.พุทธิโศภน ลงพื้นที่มอบ “ถุงปันสุขปันน้ำใจ ด้วยความห่วงใยถึงกัน” ให้กำลังในแก่นักเรียนและครอบครัว

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 จากสถานการณ์การแแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของนักเรียนพุทธิโศภน ฝ่ายบริหารนำโดย นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ น.ส.ศิริพร เตชะนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูประจำชั้นเรียน ทยอยนำ “ถุงปันสุขปันน้ำใจ ด้วยความห่วงใยถึงกัน” ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนมอบให้กำลังในแก่นักเรียน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ณ อ.เมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น