ผอ.สนภ.3 ตรวจโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ. 3 นทพ. ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ งานขุดลอกลำน้ำแม่วาง ของ สนภ.3 นทพ. และงานสร้างทางลูกรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ ณ บ.ปางขี้เหล็ก ม.1 ถึง บ้านหนองเย็น ม.2 ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง  และ บ.แพะประทาน ม.7 ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น