(มีคลิป) ลำปาง KiCK OFF ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ

ลำปาง KiCK OFF ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าลำปาง เน้น “โมเดลดอยพระบาท” แก้ไขปัญหาไฟป่าให้เบ็ดเสร็จเข้มข้นมากขึ้น

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้า ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง KiCK OFF ออกรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าลำปาง เน้น “โมเดลดอยพระบาท” แก้ไขปัญหาไฟป่าให้เบ็ดเสร็จเข้มข้นมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 จังหวัดลำปาง ในปี 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบนโยบายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 เน้นย้ำการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการซ้อมแผน

เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ในการเข้าผจญเพลิงและเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ , จัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซ้อน เน้นใช้คนในพื้นที่เป็นหลัก , เน้นย้ำการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงปัญหา PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรม และจัดระเบียบการเผา ลดเชื้อเพลิงในการเกิดไฟป่า การเตรียมความพร้อม ในการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฎิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าและการเผาไหม้ในที่โล่ง ซึ่งในปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จะใช้โมเดลดอยพระบาทในการแก้ไขปัญหาและเข้มข้นมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เบ็ดเสร็จ รวมไปถึง X-RAY พื้นที่ดอยพระบาท ในการเข้าถึงพื้นที่ รวมถึงบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่า เพื่อป้องกันและป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบจุดไฟเผาป่า และจัดการปัญหาไฟไหม้พื้นที่ดอยพระบาทรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ ให้ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น