องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สโมสรพนักงานและลูกจ้าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยนำเจ้าหน้าที่จำนวน 11 ท่าน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี ทนพ.บรรพต แสงคํานาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต งานธนาคารเลือด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น