(มีคลิป) เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเขตพื้นที่อำเภอเมือง พบให้ความร่วมมืออย่างดี ปฏิบัติตามมาตรการ

ค่ำวันนี้ (7 ธ.ค. 64) เวลา 19.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ ศปก. อำเภอเมือง นำโดยนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ออกตรวจและกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอจอมทอง ซึ่งอนุญาตให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting สามารถบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ โดยให้จำหน่ายเและดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านหรือพื้นที่ต่อเนื่องได้ ในระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 น. และระหว่างเวลา 17.00 – 23.00 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ ร้าน Lism café, ร้าน Hom bar, ร้านสายปิง และร้าน The View bar นั้น จากการตรวจไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิดแต่อย่างใด ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐาน ทั้งการแสดงผลการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มของผู้เข้าใช้บริการ การบริการตรวจ ATK สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน การสแกนลงทะเบียนก่อนเข้าร้าน การใช้ฉากกั้นระหว่างเวทีแสดงดนตรีกับโต๊ะรับประทานอาหาร การเว้นระยะห่างของโต๊ะ ทั้งนี้ หากคัดกรองแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีอุณหภูมิร่างกายสูง ขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทันที พร้อมเน้นย้ำให้สถานประกอบการนำเอกสารใบรับรองการผ่านประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) มาติดให้ผู้ใช้บริการเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ และขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สำหรับการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เจ้าของสถานประกอบการจะต้องทำการประเมินสถานประกอบการของตนเองทุก ๆ 14 วัน ตามอายุของใบรับรอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น