จ.แพร่ เสี่ยงโชคคัดเลือก เพื่อจัดทำบัญชีสำรอง ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดแพร่ จำนวน 100 ราย และในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จำนวน 100 ราย รวมเป็น 200 ราย และมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่โดยที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะขอขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยยื่นเอกสาร และบันทึกข้อมูลในระบบ google ฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนผ่านจำนวน 8,129 คน และขาดคุณสมบัติ 93 คน ซึ่งทางจังหวัดแพร่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (ชั้น 3) ที่ว่าอำเภอทุกอำเภอ และทางเว็บไซต์ www.phrae.go.th ไปแล้วนั้น


โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 25264 ที่บริเวณกาดสามวัน เทศบาลเมืองแพร่ หรือ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ ทางนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนภาคประชา ชน ได้ดำเนินการหมุนวงล้อ เพื่อสุ่มเอารายชื่อจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ จากจำนวน 8,129 คน ให้เหลือเพียง 200 คน คือบัญชีสำรองของจังหวัดแพร่ จำนวน 100 ราย และของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จำนวน 100 ราย


สำหรับการขึ้นบัญชีสำรองที่จัดทำขึ้นครั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ได้ต่อเมื่อจังหวัดแพร่ ได้เรียกบัญชีสำรองเดิมที่จัดทำขึ้นหมดแล้ว สำหรับบัญชีใหม่ที่ทำขึ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเท่านั้น มีอายุ 2 ปี นับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติ หรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปลี่ยนแปลง กรณีมีตัวแทนจำหน่ายขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และมีสลากคงเหลือ จังหวัดแพร่จะจัดสรรให้กับผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองตามลำดับ จังหวัดแพร่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ หรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของจังหวัดแพร่ โดยผู้ประสงค์จะขอขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายทุกราย ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น