กรมทางหลวง เปิดพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง สนับสนุนการท่องเที่ยวและปีใหม่ มี จนท.อำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน 24 ชม.

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) ขานรับนโยบายเปิดประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาว โดยเฉพาะทางภาคเหนือและจังหวัดท่องเที่ยว ทล. จึงจัดเตรียมจุดบริการกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืน สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าพักต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าพักและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจุดบริการลานกางเต็นท์ จำนวน 38 แห่ง มีดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม.ที่ 31+450
– หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอนหนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.ที่ 14+584
– หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอนแม่ทะลาย – หัวโท กม.ที่ 84+215
2. จังหวัดลำปาง 2 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอนสบปราบ – เกาะคา กม.ที่ 650+917
– หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอนแยกภาคเหนือ – ขุนตาน กม.ที่ 482+356
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอนสะพานแม่ริด – ห้วยงู กม. ที่ 197+350
– หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 ตอนห้วยงู – หนองแห้ง กม.ที่ 240+750
– หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 ตอนหนองแห้ง – แม่สุริน กม.ที่ 284+856
– หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอนท่าไคร้ – แม่ฮ่องสอน กม.ที่ 197+907
– หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอนทางเข้าปาย กม.ที่ 4+100
4. จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอนพาน – บ้านร่องขุ่น กม.ที่ 896+845
– หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอนขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม.ที่ 63+500 (ขาเข้า)
5. จังหวัดน่าน 3 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอนเด่นชาติ – นาน้อย กม.ที่ 69+485 (ขาออก)
– หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอนสะเกิน – สบทุ กม.ที่ 82+000 (ขวาทาง)
– หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอนหลักลาย – บ่อเกลือ กม.ที่ 67+110
6. จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอนท่ากกแดง – บึงกาฬ กม.ที่ 102+526
7. จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง ได้แก่
– สำนักงานแขวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอนปากดง – นครชุม กม.ที่ 453 + 076 (ขาออก)
– หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอนโนนปอแดง – ปากดง กม.ที่ 423+809 (ขาออก)
– หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอนนครชุม – วังเจ้า กม.ที่ 476+553 (ขาเข้า)
– หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอนคลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม. ที่ 55+000 (ขาออก)
8. จังหวัดตาก 6 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอนวังเจ้า – ตาก กม.ที่ 511+826
– หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอนวังม่วง – แม่เชียงรายบน กม. ที่ 560+449
– หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา กม.ที่ 33+621
– หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอนแม่สลิดหลวง – แม่เงา กม.ที่ 115+550
– หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอนห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม.ที่ 88+050
– หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอนอุ้มผาง – กะแง่คี กม.ที่ 165+799
9. จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอนศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.ที่ 184+219 (ขวาทาง)
10. จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย กม.ที่ 269+100
11. จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอนนางั่ว – ทุ่งสมอ กม.ที่ 23+600
12. จังหวัดเลย 2 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอนผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม. ที่ 266+737
– หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอนปากชม – เชียงคาน กม.ที่ 148+350
13. จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงกันทรลักษ์ ทล.221 ตอนแยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.ที่ 59+900
14. จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอนแยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ กม.ที่ 116+574 (ขาออก กทม.)
– หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอนแก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม.ที่ 181+058 (ขาเข้า กทม.)
15. จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง ได้แก่
– หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอนบ้านไร่ – บ้านใต้ กม.ที่ 5+006
– ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่)
ทล.3011 ตอนบ้านไร่ – บ้านใต้ กม.ที่ 24+200
16. จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
– หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอนน้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม.ที่ 43+550
17. จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
– หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอนโขงเจียม – สะพือ กม.ที่ 0+925
.
ประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น