รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ”Suandok Med Delivery”

ผู้รับบริการที่มีความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์ แจ้งความจำนงได้ที่ Call Center โทร. 053-934005 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. กรณีมีนัดพบแพทย์ สามารถแจ้งความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์ ได้ทาง Line
“Suandok Hospital” ID line : @medcmu โดยเลือกเมนู “จัดการข้อมูล” (>) “จัดส่งยา” กรณีรับยาต่อเนื่อง (ใบรีฟิลยา) ติดต่อผ่าน ID line : refill2021

หมายเหตุ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะบริการส่งยาให้ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนยา และมียาเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 10 วัน (หลังวันนัด) (กรณีมียาน้ำ / ยาแช่เย็น / ยาฉีด / ยาเคมีบำบัด / ยาเสพติด / ยา NX หรือยาที่มีมูลค่าเกิน 50,000 บาท ไม่สามารถใช้บริการส่งยานี้ได้)

ร่วมแสดงความคิดเห็น