เกษตรกรผู้เพาะต้นกล้ากระท่อมเชียงใหม่สุดท้อ! ไร้ตลาดรับซื้อ เหลือต้นกล้าจำนวนมาก วอนรัฐบาลหาตลาดซื้อขายให้ชาวบ้าน

10 มกราคม 2565 จากกระแสข่าวมีคนต้องการต้นกระท่อมจำนวนมาก ทางเกษตรกรผู้เพาะต้นกล้าในหลายๆพื้นที่จึงได้นำเมล็ดกระท่อมมาทำการเพาะกันจำนวนมาก แต่หาตลาดรับซื้อยากมาก ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายรัศมี แสนนามวงค์ และนายกฤตพล ศรีวิชัย และที่อำเภอฝางนายณรงค์ แก้วประเสริฐ เกษตรกรเพาะต้นกระท่อม จึงได้ทำการเพาะต้นกล้ากระท่อมหลายล้านต้นเพื่อออกจำหน่ายให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปปลูกเป็นธุรกิจขายใบกระท่อมในอนาคต และส่วนชาวบ้านก็นำไปปลูกเพื่อเป็นพืชสมุนไพรเป็นยารักษาอาการของโรคความดัน เบาหวาน เก๊าฯ ซึ่งพืชกระท่อมจะมีสรรพคุณในการรักษา หลายโรค เกษตรกรจึงได้เพาะกล้าออกจำหน่าย

โดยคาดว่าจะมีตลาดรองรับหรือทางรัฐบาลจะช่วยหาทางออก แต่ตอนนี้หาทางออกไม่ได้ ตลาดรับซื้อเงียบ แม้ต้นกระท่อมถือว่าเป็นไม้ยืนต้นและเป็นต้นไม้ใบ สามารถปลูกบนดอยในป่าได้ หรือจะนำมาปลูกเป็นป่าบนที่เขาหัวโล้นได้ ชาวบ้านจะได้ช่วยกันรักษาป่าอีกทางหนึ่ง ในเวลานี้เกษตรกรผู้เพาะต้นกล้ากระท่อมยังมืด หาตลาดที่จะมารับซื้อจำนวนมากๆไม่ได้ คงต้องขอวิงวอนทางรัฐบาลหาแสวทางในการช่วยเหลือ หรือถ้ามีคนที่ต้องการนำไปแจกชาวบ้านเพื่อปลูกเป็นยารักษาโรค หรือจะนำไปปลูกทดแทนป่าก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่นายกฤตพล ศรีวิชัย 096-9984129
นายณรงค์ แก้วประเสริฐ06-36291564 รัศมี แสนนามวงศ์081-2879399 นายสำราญ แสงสงค์ 081-8845313


ในเวลานี้ต้นกล้าพันธ์กระท่อมกำลังลงถุงพร้อมปลูกแล้วใครต้องการจำนวนมาก ติดต่อโดยตรงกับเกษตรกรผู้เพาะได้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ขนาดต้นกล้า 5-7 เซนติเมตร ราคาต้นละ 15 บาท 7-10 เซนติเมตร ราคา 25 บาท 10-15 เซนติเมตร ราคาต้นละ 35 บาท หรือจะมาเลือกจับจองช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะต้นกระท่อมได้ในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ได้ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น