สนง.พาณิชย์ลำพูน ผุดโครงการ “หมูพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน” กก.ละ 150 บาท

เมื่อเช้าวันที่ 15 ม.ค.2565 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมการจำหน่ายเนื้อหมู โดยสำนัก งานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน ซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันจัดจำหน่ายหมูเนื้อแดงส่วนสะโพก ให้กับประชาชนผู้บริโภคในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ปริมาณวันละ 300 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 17- 31 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 15 วัน โดยจะกระจายไปตามจุดจำหน่าย ทั้ง 9 แห่งในจังหวัดลำพูน โดยมี 8 ร้านค้าให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อหมูเนื้อแดงได้อย่างทั่วถึง โดยการซื้อดังกล่าวทางสำนักงานพาณิชย์ ได้จำกัดการซื้อท่านละไม่เกิน 2 กิโลกรัม

ด้าน นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จากภาวะที่ราคาหมูมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการลดปริมาณการเลี้ยงหมู และโรคระบาดรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการแก้ไขโดยมี 3 มาตรการ โดยมาตรการที่ 1 ห้ามส่งหมูมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ปริมาณหมูเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ มาตรการที่ 2 กำหนดให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ครอบครองหมูมีชีวิตที่มีปริมาณตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือ ราคาจำหน่าย สถานที่เก็บและสถานที่เลี้ยง ซึ่งจะต้องแจ้งทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และมาตรการที่ 3 เป็นการดำเนินโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน โดยจัดจำหน่ายหมูเนื้อแดงส่วนสะโพกให้กับประชาชนในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และหากสถานการณ์ราคาหมูยังอยู่ในระดับสูงอีก กระทรวงพาณิชย์อาจจะมีมาตรการอื่นๆ เพื่อแก้ไขราคาหมูเพิ่มเติมอีกต่อไป พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าว

ส่วน นางคำใส ตัวแทนประชาชน ยังได้กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ลงมาช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูน ได้ซื้อหมูในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ต้องขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ ตามโครงการรัฐบาล ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น