กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดภาค 5 ได้จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าภาพจัด

เมืองกล้วยไข่ กำแพงเพชร พร้อมรับไม้ต่อ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ภาค 5 ในปีหน้า ผอ. กกท. ภาค 5 มอบธงส่งต่อให้ ผอ. กกท. จังหวัดกำแพงเพชร รับมอบธง กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ต่อจาก ลำพูน

จังหวัดลำพูนได้จัดพิธีรับ-มอบธงเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 โดยมี นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน/นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.ลำพูน และนายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 ร่วมมอบธงให้ สุรัชตา มาเมตตา ผอ.สนง.กกท.จ.กำแพง เพชร ผู้แทนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบธง และในโอกาสนี้ ผวจ.ลำพูนได้มอบโล่ขอบคุณให้แก่ ผู้แทนจังหวัดในภาค 5 จำนวน 15 จังหวัด และหน่วยงานสนับสนุนการแข่งขัน จำนวน 10 หน่วยงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น