ระเบียบการประกวด นางสาวเชียงใหม่ ประจําปี 2565

ขอเชิญ สาวงามทั่วประเทศผู้มีอายุระหว่าง 18-26 ปี เข้าร่วม ประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสม ทั้งด้านกิริยา มาร ยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพ ความประพฤติที่ดี พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นเพศหญิงโดยกำเนิด อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 26 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง สถานภาพโสด ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี เฉลียวฉลาด

โดยกำหนดการมีดังนี้
2 กุมภาพันธ์ 2565 รอบคัดเลือก 30 คน และ งานแถลงข่าว
ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

10 กุมภาพันธ์ 2565 รอบแรกเปิดตัวสาวงาม 30 คน
12 กุมภาพันธ์ 2565 รอบรองชนะเลิศ คัดรอบ 20 คน
13 กุมภาพันธ์ 2565 รอบชิงชนะเลิศ ณ ลานเอนกประสงค์ หลังศูนย์ราชการเชียงใหม่ ข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เส้น 700 ปีเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ที่เพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2565 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1t6q0zvBhlDVsl8Cqqi2Rdt8jQsBCKz5b/view?usp=sharing

ร่วมแสดงความคิดเห็น