คณะกรรมการ ทุนสานฝันปั้นวิศวกร ปชส.โครงการให้โรงเรียนนำร่องฯ

วันที่ 13 มกราคม 2565 พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ G11 คณะกรรมการ โครง การทุนสานฝันปั้นวิศวกร เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 จ.อุดรธานี นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา และ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รวมถึงส่งหนังสือถึงโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เพื่อนำเสนอโครงการในครั้งต่อไป ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการทุน

โดยโครงการทุน “สานฝันปั้นวิศวกร” เป็นทุนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น