รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดวอล์คอิน สำหรับวัคซีนเข็มที่ 3

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำการเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์กีฬา และสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
เปิดวอล์คอินสำหรับวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ระหว่าง เวลา 08.00 – 11.00 น. (จนกว่าวัคซีนจะหมด) ท่านจะได้รับวัคซีนดังนี้

– ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม มากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า หรือไฟเซอร์ หรือโมเดอน่า เป็นเข็มที่ 3 (ท่านสามารถเลือกได้)
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หรือโมเดอน่าเป็นเข็มที่ 3 (ท่านสามารถเลือกได้)
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม และแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า หรือไฟเซอร์ หรือโมเดอน่า เป็นเข็มที่ 3 (ท่านสามารถเลือกได้)
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม และไฟเซอร์ 1 เข็ม มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หรือโมเดอน่า เป็นเข็มที่ 3 (ท่านสามารถเลือกได้)

เปิดวอล์คอินสำหรับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ระหว่าง เวลา 08.00 – 11.00 น. (จนกว่าวัคซีนจะหมด) โดยท่านสามารถเลือกสูตรวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้
สูตร 1 – ซิโนแวคเข็มที่ 1 และแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์
สูตร 2 – แอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์
สูตร 3 – ไฟเซอร์เข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์

*สูตรการฉีดวัคซีนทั้งหมด เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น