ลำพูน พบติดเชื้อ COVID-19 จากผล RT-PCR 11 ราย ผลตรวจ ATK Plus 61 ราย

วันนี้ (15 มกราคม 2565) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นพ.สุริยพงณช์ สุริยพงฑากุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 10 ราย ต่างจังหวัดอีก 1 ราย ATK Plus 58 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 5,894 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 44 ราย ผู้ป่วยยืนยันรักษาตัวทั้งหมด 154 ราย กำลังรักษา Pro.Case จำนวน 532 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.รัฐ 196 ราย รพ.เอกชน 419 ราย CI และ HI 85 ราย รักษาหายแล้ว 4,886 ราย รักษาหาย Pro.Case จำนวน 474 ราย

ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 542 เตียง ใช้ไป 201 เตียง หรือคิดเป็น 37.08% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 341 เตียง คิดเป็น 62.92% นอกจากนี้ เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน มีรองรับทั้งสิ้น 485 เตียง ใช้ไป 419 เตียง คิดเป็น 86.39% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 66 เตียง คิดเป็น 13.61%

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 318,301 ราย คิดเป็น 77.78% ของผู้ประสงค์ฉีดทั้งหมด 126,648 คน จากประชากรทั้งหมด 401,408 คนคิดเป็น 79.30% ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 318,301 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 286,283 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 91,554 ราย และเข็มที่ 4 จำนวน 1,971 เข็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น