(มีคลิป) อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ สองแผ่นดิน ไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นประธานในกิจกรรมทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน ไทย-ลาว ณ บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านร่มฟ้าไทย ม.24 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมี นายสราวุธ ค้อมคำพันธ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ไฟป่าหมอกควัน และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 6 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ราษฎรจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ทหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 อส.อ.เทิง และชาวบ้านร่มฟ้าไทย รวมผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 180 คน

นายสราวุธ ค้อมคำพันธ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า เผยว่า อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ได้จัดทำกิจกรรมการทำแนวกันไฟสองแผ่นดินขึ้นในทุกๆปี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำจากฝั่ง สปป.ลาว มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟดังกล่าว จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยปีนี้ได้ทำแนวกันไฟกันเอง ในฝั่งพื้นที่แนวชายแดนติดต่อ สปป.ลาว ซึ่งที่ผ่านมาจะพบปัญหาการลุกลามของไฟป่ามาจากประเทศเพื่อนบัาน จึงต้องมีการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าจากฝั่ง สปป.ลาว ลุกลามเข้าพื้นที่ป่าของไทย และป้องกันไม่ให้ไฟป่าฝั่งไทยลุกลามข้ามไปฝั่งลาว ซึ่งการดำเนินการทำแนวกันไฟดังกล่าว จะทำเป็นแนวยาวตั้งแต่บ้านร่มฟ้าไทย ม.24 ต.ตับเต่า อ.เทิง ไปจนถึงบ้านร่มฟ้าทอง ม.18 ต.ปอ อ.เวียงแก่น เป็นระยะทางประมาณ 3 กม.

“นอกจากนี้ ทางสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการทำแนวกันไฟให้กับหมู่บ้านตามแนวชายแดน จ.เชียงราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 15 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ต.ตับเต่า อ.เทิง จำนวน 7 หมู่บ้าน และ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านละ 50,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นงบประมาณใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี” นายสราวุธ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น