รองนายกรัฐมนตรี/รมว.สาธารณสุข และคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และมาตรการควบคุมโควิด-19 พื้นที่ อ.ฝาง

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมาตรการควบคุมโควิด-19 พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบเกียรติบัตร อสม./พี่เลี้ยง อสม./หน่วยงานสร้างแรงจูงใจเข้าถึงการรับวัคซีน

วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการให้วัคซีน COVID-19/ระบบการดูแลผู้ป่วย COVID-19 และมาตรการ Covid Free Setting ในรพ.ฝาง โดยมี นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ, นพ.ศราวุธ กันสืบ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์, พญ.อัญญานี กิติเรืองแสง จิตแพทย์ รพ.ฝาง นำเสนอข้อมูลการฉีดวัคซีน และการสร้างแรงจูงใจเข้ารับวัคซีน พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรและถุงดีต่อใจแก่โรงพยาบาลฝาง/อสม./และพี่เลี้ยง อสม. ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนและเป็นผู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้น สร้างแรงจูงใจให้เข้าถึงการรับวัคซีน ซึ่ง นพ.สสจ.เชียงใหม่, ผอ.รพ.สวนปรุง, ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และคณะ ได้นำลงพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น