เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ออกเยี่ยมและมอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ อ.แม่ลาว

เวลา 14.00 น. วันที่ 15 ม.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ ปกครองอำเภอแม่ลาว กิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมนายสมศักร วงษา อดีตสมาชิก อส.ซึ่งประสบเหตุจากการระงับเหตุทะเลาะวิวาท จนทำให้ได้รับบาดเจ็บและล้มป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 252 หมู่ที่ 6 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ในการนี้ ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ข้าวสาร และเงินสด จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายสมศักร วงษา และครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น