ภาคเหนือตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 ถึงปัจจุบัน พบว่าจุดความร้อนสะสม จำนวน 4,498 จุด เทียบกับปี 64 ช่วงเดียวกัน ลดลง 2,255 จุด คิดเป็น 33.39 %

พ.อ.สมจริง กอรี เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) เปิดเผยว่า จากการที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 15 ม.ค.65 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 23 – 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 ระหว่าง 30 – 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 23 – 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


โดยที่ อ.เมือง จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 ,PM.10 และ ค่าAQI เฉลี่ยสูง และเริ่มมีผลกระทบต่อประชาชน
ขณะที่สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ 15 ม.ค.65 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 131 จุด น้อยกว่าวันเดียวกันของปี 64 จำนวน 269 จุด ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 ถึงปัจจุบัน พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 4,498 จุด เทียบกับปี 64 ช่วงเดียวกัน ลดลง 2,255 จุด คิดเป็น 33.39 % ซึ่งจุดความร้อนวันนี้ส่วนใหญ่พบในจังหวัดนครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่เกษตร 37 จุด โดย รองลงเป็นพื้นที่ป่าสงวน 35 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 22 จุด เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเมื่อวาน พื้นที่เผาไหม้เพิ่มขึ้น แต่ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพอากาศโดยรวมแย่ลง

ในส่วนของ กอ.รมน.จว.ก.พ.ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดับไฟในพื้นที่การเกษตร และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ งด ละ เลิกเผา ใน อ.เมือง, อ.ไทรงาม และ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ส่วน กอ.รมน.จังหวัด พะเยา ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง 3 ครั้ง ในพื้นที่ อ.ปง, อ.ภูกามยาว และ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ขณะที่ ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฉก.ร.7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า พร้อมร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น ตามโครงการป่าเปียก บริเวณป่าต้นน้ำ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อม ประสานส่วนราชการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ในแต่ละจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น