โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ คารวะองคมนตรีและหม่อมเจ้าภีศเดช

วันที่ 17 มกราคม 2565 คุณอำนวย ศรีตระกูลชัย ประธานกรรมการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณกฤช สินอุดม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เข้าคารวะนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี (นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์) และสวัสดีปีใหม่นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ทำเนียบองคมนตรี วังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
จากนั้นไปมอบกระเช้าผู้แทนพระองค์กราบสวัสดีปีใหม่หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง ณ วังประมวล กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น