พช.แพร่ ประสานมือกับ เทศบาลเมืองแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือนยากจน TPMAP

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.
นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
– นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ
– นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่
– เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ

ร่วมกับ เทศบาลเมืองแพร่ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP จังหวัดแพร่ ได้แก่
– ครัวเรือน นายบุญ ฟูแสง อายุ 84 ปี ชุมชนบ้านใหม่-สวรรค์นิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ อยู่คนเดียวเป็นผู้สูงอายุ รับจ้างลับมีดเป็นบางครั้ง
– ครัวเรือน นายธีรนันท์ อุบลศิลป์ อายุ 62 ปี ชุมชนศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ สมาชิกในครัวเรือน 2 คน เป็นผู้สูงอายุอาชีพรับจ้างตัดหญ้าและภรรยาพิการด้านสมอง

เพื่อวางแผนบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายต่อไป
การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น