เน้นย้ำประชาชน ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล ด้านร้านค้า สถานประกอบการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนงดงานปาร์ตี้ สังสรรค์ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีผลเป็นลบต้องกักตัวเคร่งครัด พร้อมทั้งปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล ด้านร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (17 ม.ค. 65) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 156 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย มาจากต่างประเทศ เดินทางเข้ามาตามโปรแกรม Test & Go 4 ราย เชียงราย ลำปาง และสระบุรี จังหวัดละ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัดพบ 149 ราย โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดอยู่ 8 ราย จาก 3 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ (พบใหม่ 5 ราย) เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทั้งหมด คลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียนฮอดพิทยาคม ตำบลหางดง อำเภอฮอด (พบใหม่ 2 ราย) ซึ่งเป็นครูติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว และกระจายเชื้อสู่ลูกของเพื่อนครูด้วยกันขณะมาร่วมประชุมด้วยกัน และคลัสเตอร์เดิมโกดังแยกสินค้า Kerry ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี (พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 2 ราย) เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเดิม พบมีอาการระหว่างการกักตัว เป็นการตรวจครั้งที่ 2 จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม

ในส่วนของคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค ประกอบด้วย คลัสเตอร์โรงพยาบาลเทพปัญญา (พบเพิ่ม 2 ราย ยอดรวม 10 ราย) เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลทั้ง 2 ราย และคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ (พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 2,125 ราย) เป็นแม่ค้าในตลาด โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม
ด้านการระบาดในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อจำนวน 6 ราย จาก 2 ครอบครัว คือ ครอบครัวหมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด (พบเพิ่ม 4 ราย ยอดรวม 7 ราย) และครอบครัวหมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ (พบใหม่ 2 ราย) และวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งส่วนใหญ่คณะกรรมการโรคติดต่อได้มีคำสั่งปิดให้ปิดร้าน และเกินระยะแพร่กระจายเชื้อ 14 วันแล้ว ขณะนี้จึงต้องเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดต่อไป
สำหรับผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า (รายย่อย) วันนี้พบ 92 ราย โดยทุกอำเภอค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำแล้ว พร้อมออกคำสั่งกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ รวมทั้งมีการติดตามให้กักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่คนในครอบครัวและชุมชน ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ต่างๆ 40 ราย
ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 25-35 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และนักศึกษา อย่างไรก็ตามขอให้กลุ่มเสี่ยงเคร่งครัดในการกักตัว งดงานปาร์ตี้ สังสรรค์ และไปในที่ชุมชน ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีผลเป็นลบ ยังต้องกักตัวเคร่งครัด และสังเกตอาการตัวเอง ถ้ามีอาการให้รีบเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที รวมทั้งช่วงนี้ต้องงดทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว เนื่องจากเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ติดต่อกันง่ายมาก จึงต้องขอให้ทุกคนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรค เข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ ล้างมือหลังสัมผัสพื้นผิว และก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย สวมหน้ากากอนามัยเวลาพูดคุยทั้งในและนอกบ้าน หลีกเลี่ยงสถานที่คนแออัด และอับอากาศ พร้อมทั้งปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล หรือ D M H T T A สำหรับร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด
………………….
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
17 มกราคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น