(มีคลิป) โรงเรียนหอพระ เปิดเรียนแบบ On site 17 ม.ค. 65 วันแรก

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ ระบบ on-site เป็นวันแรก ซึ่งได้มีการดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรอง การพ่นยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดตามอาคารเรียน โรงอาหาร ตลอดถึง บริเวณภายในห้องเรียน โดยให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นำผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าสถานศึกษา

ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการรองรับในสถานการณ์ ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา โดยโรงเรียนมีจุดคัดกรอง จุดพักคอย แผนเผชิญเหตุ แผนติดต่อกับผู้ปกครอง มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลนครพิงค์ กับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตั้งแต่เด็กนักเรียนก้าวเข้ามาในโรงเรียน จะมีจุดคัดกรอง การตรวจ วัดอุณหภูมิ อ่างน้ำล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ ตรวจ ATK ทุกคน

สำหรับในการจัดการเรียนการสอน ยังให้มีการเรียนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อความเหมาะสมกับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน รวมถึงบุคลากรที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน อาจจะเป็นโรคประจำตัวหรือผู้ปกครองไม่ยินยอมให้ฉีด ก็จะให้นักเรียนเรียนที่บ้าน ตามมาตรการที่ ศบค.จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมสำหรับนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น