ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ จับ 3 ร้านอาหาร ย่านนิมมานฯ-ห้วยแก้ว ปล่อยให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านหลัง 3 ทุ่ม

วันที่ 17 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ ว่าที่ร.ต.เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1

นำโดย นายมิตร ใจบุญตระกูล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม ซึ่งคำสั่งฯ กำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID -Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง

ว่าที่ ร.ต.เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ฯ รายงานว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ร้านทั้ง 12 แห่ง พบว่า มีร้านอาหารฯ รวม 9 แห่ง ที่ไม่พบการกระทำความผิด และบางแห่งยังปิดให้บริการ

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงฯ รายงานอีกว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ตรวจพบร้านอาหารฯ ที่กระทำความผิด จำนวน 3 แห่ง โดยทั้ง 3 ร้าน มีพฤติกรรมเปิดให้บริการ และยินยอมให้มีการนั่งบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ภายหลังเวลา 21.00 น. นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมในลักษณะสังสรรค์อยู่ภายในร้านหลังปิดทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 3 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 จึงทำการบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น