พะเยาเกมส์ กำหนดจัด พ.ค.2565 พร้อมกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

การจัดการแข่งขันกีพาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการจัดการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยา” ณ จังหวัดพะเยา โดยจังหวัดพะเยา ใด้รับเกียรติจากการกีพาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดจัดแข่งขัน ในเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อคัดเลือกนักกีฬา ภาค 5 ไป พัทลุงเกมส์

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 “กว๊านพะเยาเกมส์” ณ จังหวัดพะเยา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของภาค 5 ( 15 จังหวัดภาคเหนือ) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดพัทลุง ….แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ที่จะจัดให้มีขึ้นช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.65

น.ส.ทัศนีย ศรีไสว ผู้อำนวยการ กกท. จังหวัดพะเยา เผยว่า เพื่อให้การเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 2 รายการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพะเยา แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์” ดังนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขัน ในเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น