เชียงใหม่เน้นย้ำ!! ตรวจ-จับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เพื่อลดปัญหามลพิษ ลดฝุ่น PM 2.5

วันนี้ 18 มกราคม2565 เวลา 10.00น.ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.เจน โสภา ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ชุดแก้ไขปัญหาการจราจร ร่วมโครงการ “ตรวจ-จับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อกำกับดูแล เข้มงวดกวดขัน และบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะรถที่มีควันดำและการเผาริมทาง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิด ให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร ตามแนวทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ยกร่างแผนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยให้ความสำคัญกับมาตรการตรวจรถควันดำ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับ ระงับควันดำจนกว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้มีรถควันดำเข้ามาในเขตเมือง

ทั้งนี้ หากตรวจและพบว่ามีรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานกำหนด ร้อยละ 50 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง หรือเกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง จะถูกติดสติ๊กเกอร์ “ห้ามใช้รถชั่วคราว” พร้อมทั้งบันทึกหรือหมายเลขทะเบียนลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้งไปยังนายทะเบียนของกรมขนส่งทางบก พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์แล้ว ให้นำรถพร้อมแบบ คพ.1 และหลักฐานการแก้ไขปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าควันดำ เพื่อยกเลิกคำสั่ง “ห้ามใช้ชั่วคราว” ณ สถานที่ยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะที่กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น